/*Generated by Jetpack Protect Start*//*Generated by Jetpack Protect End*/ January 2015 - VermiMix | VermiMix

Monthly Archives: January 2015

Rose oil and Lavender oil

rose valley

Essential oils – Етерични масла


We are farmer located in the heart of the Bulgarian Rose Valley, namely in the town of Kazanlak. Famous for the cultivation of the most famous oil rose – Rosa damascena. Here in Bulgaria produces about 70% of all rose oil in the world. We grow our own crops rose in absolute ecological way. Also we produce rose oil, an old Bulgarian way, the result is a high quality rose oil.
Ние сме земеделски производител намиращ се в сърцето на българската розова долина, а именно в град Казанлък. Известен с отглеждането на най-известната маслодайната роза – Rosa damascena. Тук в България се произвеждат около 70% от розовото малсо на света. Ние сами отглеждаме нашите насаждения от рози по абсолютно екологичен път. Също така ние сами произвеждаме розовото масло, по стар български начин, като резултата е висококачествено розово масло.

Bulgarian Rose Oil


rose oilOur rose oil is 100% natural. We grow our roses completely ecologically without use of chemicals. Also in the production of rose oil are not used additives, chemicals and additives, so our oil is high quality and recognized worldwide.
We sell rose oil in the world. If you are interested of ordering rose oil, please Contact us
Нашето розово масло е 100% натурално. Ние отглеждаме нашите рози напълно екологично без употреба на химикали. Също така в производството на розовото масло не се използват добавки, химикали и подобрители, затова нашето масло е висококачествено и признато в цял свят.
Ние продаваме розово масло в цял свят. Ако се интересувате от поръчване розово масло, моля свържете се с нас.

Natural Lavender Oil


Lavender Oil

We grow our lavender in a clean area at the foot of Stara Planina. Thanks to ideal conditions / climate and soil / our lavender has all the qualities to call our lavender oil – Perfect. If you are interested of ordering lavender oil, please Contact us
Ние отглеждаме нашата лавандула в екологично чист регион в подножието на Стара Планина. Благодарение на идеалните условия /климат и почва/ нашата лавандула притежава всички качества за да наречем нашето лавандулово масло – Перфектно. Ако се интересувате от поръчване лавандулово масло, моля свържете се с нас.


Contact us for more info, price and shipping.